• 1
  • 2
  • Bắc
  • 96.72m²
  • Tầng 12
  • FLC Complex
Phòng ngủ:1 Pháp lý:Sổ hồng lâu dài
Nhu cầu: Loại:Căn hộ
Tầng:Tầng 12 Tòa:FLC Complex
Hướng ban công:Bắc Phòng wc:2
Diện tích:96.72m²
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:96.72m²
Phòng ngủ:1
Phòng wc:2
Tầng:Tầng 12
Pháp lý:Sổ hồng lâu dài
Nhu cầu:
Loại:Căn hộ
Tòa:FLC Complex
Hướng ban công:Bắc