Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đang Mở Bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Sắp Mở Bán
Đang Mở Bán
Giá: 12 tỷ - 34 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Bán
Đang Mở Bán
Đang mở bán
Giá: 12 tỷ -34 tỷ
  • Số căn hộ: 1435
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0937.78.85.85